mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Toplam 72 adet kayıt bulundu.
Aksaray Leyla Hatun Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Aksaray ili 79 pafta, 18 ada, 5 parselde yer alan camii, 13.08.1992 tarih ve 1404 sayılı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararı ile tescillenmiştir. Yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
07.05.2013 12:23:59
Tekirdağ Şarköy Mürefte Kebir Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Mürefte’de bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelememiştir. Kaynaklardan Malkara’yı ele geçiren Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Cami XIV.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.
07.05.2013 12:22:23
Tekirdağ Şarköy Kebir Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Kaynaklardan Malkara’yı ele geçiren Gazi Süleyman Paşa tarafından Mürefte Kebir Camii ile birlikte yaptırıldığı öğrenilmektedir. Cami XIV.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.
07.05.2013 12:19:47
Tekirdağ Saray Ayaz Paşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Sadrazam Ayas Mehmet Paşa ( 1536–1539 ) tarafından 1539’da yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılmıştır. Tek şerefeli ve silindirik gövdeli bir minaresi vardır. Yapı, tek kubbeli ana mekân ile son cemaat mahfelinden ibarettir.
07.05.2013 09:18:35
Tekirdağ Orta Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Tekirdağ Orta Cami Mahallesi’nde, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bu camiyi, kitabesinden öğrenildiğine göre Kürkçü Sinan Bey yaptırmıştır.Bu cami 1854-1855 yıllarında temeline kadar yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır. İlk caminin yapım tarihi konusunda bir bilgiye rastlanmamıştır.
07.05.2013 08:54:43
Tekirdağ Malkara Gazi Ömer Bey Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Ömer Bey Fatih döneminde önemli bir akıncı Beyidir. Kaynaklarda rastlandığı kadarı ile gözü pek bir komutan olan Ömer Bey, Fatih'in emriyle 1465'ler de Venedik'e 70 km. kadar yakın olan İzanco ırmağına kadar, 1470'lerde Romanya'ya Pleoşti (Bükreş yakınları)'ye kadar uzanan maceralı akınlar yapmıştır.
07.05.2013 08:46:08
Tekirdağ Hayrabolu Ömer Efendi Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi kâhya mahallesinde yer alan yapı mülkiyeti Ömer Efendi vakfına ait tarihi bir camidir. Kâhya mahallesi, 30 pafta, 161 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan, mülkiyeti Ömer efendi vakfına ait Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek kurulu tarafından tescil edilmiştir.
07.05.2013 08:19:27
Tekirdağ Çorumi Mustafa Paşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Tekirdağ ili Hayrabolu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapımına Kethüdazâde Çorumlu Mustafa Bey başlamış, ölümü üzerine de torunu Mehmet Hasip Bey tarafından 1686-1687 yılında tamamlanmıştır.
07.05.2013 08:05:42
Konya Hüyük Köşk Kasabası Acem Nasuh Bey Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Çok eski geçmişi olan ahşabın Türk- İslam mimarisi açısında önemi büyüktür. Anadolu da hemen hemen her yöresinde ahşap malzemenin kullanılmış olması ahşap malzemeye ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Özellikle ahşap malzemenin uygulama alanı bulduğu yapılar; camiler, mescitler ve konutlardır.
06.05.2013 15:19:05
Kırklareli Vize Hasan Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Mimar Sinan Mahallesi iç kale mevkiinde bulunan yapı müze kayıtlarına göre XIV. yüzyılın sonlarında Havra olarak kullanılmakta iken Gelibolulu Mir-i Ekber Hasan Bey tarafından Camiye dönüştürülmüştür. Minaresi kürsü kısmına kadar yıkılmış olan yapının kubbesi sekiz köşe tanbur üzerine oturtulmuştur. Kare planlı olan yapının ön cephe ve güney yüzü kesme taşla, kuzey ve doğu cepheleri ise molozla yapılmıştır.
06.05.2013 15:03:19
Kars Vaizoğlu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
İlk olarak Divriği'den gelen zaimlerden Vezin (Vaızn) Köyü'nü zeamet olarak alan Vaizoğlu ailesi tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır.Ancak 1604 yılında Safavi şahı Abbas Ordusu ile Kars'ı işgal edip 1579 yılında yapılardan çoğunu yıkarken camiyi de yıktırmıştır.
06.05.2013 14:55:15
Kars Ulu Camii Peyzaj  Projeleri
06.05.2013 14:53:35
Kars Aliağa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Kars İlinin Merkezinde Yusufpaşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'nin doğusunda bulunan Ali Ağa Cami Tapunun 1 Pafta 350 Ada 15 Parselinde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine kayıtlıdır.
06.05.2013 14:49:00
Karaman Demirciler Mescidi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Karaman İli, Merkez Ahi Isman Mahallesi, Faik Kayserilioğlu Caddesi üzerinde, Attariye Camisi’nin güney doğusunda yer almaktadır.
06.05.2013 14:36:48
İstanbul Şahsuvarbey Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
İstanbul Beyoğlu’nda Kuledibi olarak adlandırılan semtte, semte adını veren Galata Kulesi yakınlarında, Büyük Hendek Caddesi ile Lakerdacı Sokak’ın birleştiği köşede yer alan Şahsuvar Bey Camii, zaman içinde yer değiştirmiş, yeniden yapılmış, çok sayıda onarımdan geçmiş ve bugünkü durumuna ulaşmış küçük ölçekli bir mahalle mescididir.
06.05.2013 14:30:55
İstanbul Kemankeş Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Katip Çelebiye göre kilise arsası üzerine 1642 yılında kaptan-ı derya Kara Mustafa Paşa tarafından cami yaptırılmıştır. Kapısının üzerinde 1186/1772 tarihli ihya kitabesi vardır. Cami fevkani olup gayrimüslim biri tarafından işletilen eski kagir bir binanın üzerine inşa edilmiştir.
06.05.2013 14:24:26
İstanbul Handan Ağa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Hasköy Mahallesi’nin merkezinde, Hasköy Caddesi üzerinde, Cami Sokağı karşısında, 1045 ada, 2 parselde, tersane duvarı bitiminde sahilde yer alır. Kuzeyinde sahil boyunca uzanan parkın bulunduğu caminin doğusunda Silahtar Yahya Efendi Çeşmesi yer almakta olup ikisinin arasından Hasköy Caddesi geçmektedir.
06.05.2013 14:10:04
İstanbul Hacı Kemalettin Camii Minaresi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Hacı Kemalettin Camisinin bulunduğu Rumelihisarı Mahallesi; yakın zamanlara kadar yalnızca denizden ulaşılabilen bir Boğaz köyü idi. Rumelihisarı, Türklerin yaklaşık 1450’de Rumeli yakasında ilk kez yerleştikleri, mezarlık yeri belirledikleri ve cami inşa ettikleri yöredir.
06.05.2013 14:01:04
İstanbul Yahya Kahya Kethüda Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Sütlüce Mahallesi, I. Hamam Sokağı’nda 2724 ada, 2 parselde, Sütlüce Mahallesi’ne hakim yamaç üzerinde yer alır. Doğusunda Hasırizade Tekkesi, kuzey ve güneybatısında hazıresi, batısında çeşme ve ortadan kaldırılan sıbyan mektep binasının yeri, kuzeyinde ise avlusu gerisinde yer alan Şeyh Cemalettin ishak Karamani’nin türbesi, caminin banisi Mahmut Ağa’nın kabri ve Beyoğlu Müftülüğü ’ne bağlı Mahmut Ağa Camii Kütüphanesi bulunmaktadır.
06.05.2013 13:56:35
İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahmut Ağa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Sütlüce Kongre Merkezinin hemen arkasında olan bu cami Mimar Sinan tarafından yapılmış fakat ne yazık ki günümüze orjinal hali ulaşamamış. Caminin haziresi ile Hasırizade Tekkesi bir bütün haline gelmiş.
06.05.2013 13:49:37
İstanbul Beyoğlu Hacı Mimi Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Sütlüce Mahallesi, I. Hamam Sokağı’nda 2724 ada, 2 parselde, Sütlüce Mahallesi’ne hakim yamaç üzerinde yer alır. Doğusunda Hasırizade Tekkesi, kuzey ve güneybatısında hazıresi, batısında çeşme ve ortadan kaldırılan sıbyan mektep binasının yeri, kuzeyinde ise avlusu gerisinde yer alan Şeyh Cemalettin ishak Karamani’nin türbesi, caminin banisi Mahmut Ağa’nın kabri ve Beyoğlu Müftülüğü ’ne bağlı Mahmut Ağa Camii Kütüphanesi bulunmaktadır.
06.05.2013 13:47:10
Edirne Taşlık Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Edirne ili Taşlık mahallesinde 133 pafta 441 ada 44-45 parselde yer alan Taşlık Caminin diğer adı Mahmut Paşa Camiidir.Cami Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Mahmut Paşanın 1474 tarihli vakfiyesinde yer aldığına göre 1474 yılından bir kaç yıl önce yaptırılmış olmalıdır.
06.05.2013 13:34:49
Edirne Gazi Turhan Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Edirne ili Uzunköprü ilçesi Kırkkavak Köyü’nün hemen dışında yer alır. Vaktiyle var olduğu bilinen külliyeden nerderse hiçbir iz kalmamıştır
06.05.2013 13:28:07
Aydın -Kuşadası İki Oluklu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Caminin de ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Mimari yönden Türkmen camisine benzemektedir. Yalnızca, minaresinin solda oluşu ile ondan ayrılmaktadır. Son cemaat yeri ve giriş kapısı geometrik geçmelerle bezenmiş olup, iki yanına mukarnaslı nişler yerleştirilmiştir.
06.05.2013 13:17:40
Ankara Kağnıcıoğlu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Caminin kitabesi yoktur. Mimarî özelliği olmayan yapı, mihrab stili ve ahşap tavan sistemi bakımından 17. yüzyılın sonu veya 18. yüzyıla tarihlenir. Arşiv kayıtlarına göre, mescidin bitişiğine H.1160/ M. 1747 yılında bir medrese yaptırıldığı bilinmektedir.
06.05.2013 12:49:34
Ankara Gökçeören Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Ankara, Kalecik, Gökçeören Köyünde , tapunun 32 pafta 83 parselini teşkil eden ve Vakıflar Genel müdürlüğü’ne ait parsel üzerinde bulunan Gökçeören Camii 13.yy. yakınlarında yapıldığı tahmin edilmektedir.İbadete açık olan camiinin banisi ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte, kitabesi bulunmamaktadır.
06.05.2013 12:47:32
Ankara Çiçekçioğlu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Göztepe sokağında Alpaslan mahallesinde bulunan Çiçeklioğlu camii kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, taş kaideli, kiremit çatılı bir yapıdır. Camii stiline göre 17. asır sonu veya 18. asırdandır. Planı kare ve doğuda yandan son cemaatlidir.
06.05.2013 12:46:12
Aksaray Yalman Köyü Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Aksaray- Nevşehir kara yolunun 60. km.sinde ve Aksaray İl hududu yakınlarında konuşlanmış Yalman Köyünde bulunmaktadır. Anadolu sivil mimari yapı sanatının ayrıntılarını ve taş işleme sanatının bu ücra köyde bile içra edilmesi, bir halk sanatı olarak ifade edebileceğimiz basit bitkisel motifli tezyinatlar ile taşınmaz kültür varlığı olarak korunması gereklidir.
06.05.2013 12:33:07
Aksaray Tekkenişin Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Tekkeş Baba (Tekkenişin) Camii Aksaray ili, Merkez İlçesinde Pamucak Mahallesinde 902 Sokak’ta bulunmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca tescillidir. 17 pafta 575 ada 58 parseldeki Tekkeş Baba (Tekkenişin) Cami’nin tarihine ait herhangi bilgi ve belge bulunmamaktadır.
06.05.2013 12:30:11
Aksaray Rıza Hasan Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Aksarayın merkez i Sofular Mahallesinde 14 pafta 609 ada 1 parsel üzerinde bulunan, Sultan II.Kılıçarslan’ın harap ve metruk hamam kalıntısının yanında ve Başköprü tabir edilen köprünün güney başında bulunmaktadır.
06.05.2013 12:23:45
Aksaray Pir Ali Sultan Mescidi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Aksarayın merkez i Sofular mahallesi, 868 sokak üzerinde Paşacık mevkii 17 cilt 69 sayı ve 3. sırada (eski kayıt) Belediyenin 18.madde uygulaması ile arazisinin bir kısmı Belediyede diğer hissesi de çok sayıda iştirakçiye paylandırılmıştır.
06.05.2013 09:15:05
Aksaray Kesik Minare Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Aksaray, Merkez Küçükbölcek Sokatta , 41 pafta 441 ada 67 parsel üzerindedir. Tapu kaydının cinsi bölümünde Avlulu kargir mescit olarak tanımlanmıştır.
06.05.2013 09:10:51
Aksaray Eskil Ulu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Camii, Aksaray il merkezine bağlı, Eskil İlçesinde, Eski Mahallesi’nde bulunmaktadır.Cami güney-doğu köşesinden başlayıp, kuzey-batı köşesinde bitecek şekilde doğu ve kuzey taraflarını kuşatmaktadır.
06.05.2013 09:01:42
Aksaray Cıncıklı Hacı Yusuf Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Kültür Bakanlığınca 23.10 1978 tarihinde tespiti ve tescil fişi tanzim edilen yapının GEEAYK tarafından 8.6.1979 tarih ve A- 1692 sayılı kararla tescili onaylanmıştır.Yine bu tarihte belirlenen kentsel sit alanı içinde yer alan yapı, daha sonraki irdeleme çalışmaları (sit alanı- daraltma ve ayrıştırmaları, ada parsel ölçeğine indirgenmesi) sonucunda KO.K.T.V.K.K. nın 13.8.1992 tarih 1404 sayılı kararıyla (ek- imar planı) koruma alanı belirlenmiştir.Kültür Bakanlığınca 3. derece Anıtsal Eser ola
06.05.2013 08:57:10
Aksaray Ağzı Karahan Köşk Mescidi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Aksaray’a 22 km.Nevşehir’e 53 km uzaklıkta Ağzıkarahan köyü sınırları içindedir, ve Aksaray-Nevşehir karayolu kenarında bulunmaktadır.Hicri 627, miladi 1231-1239 yılları arasında yapıldığı kitabesinde yazılıdır. Kervansaray kareye çok yaklaşan bir ön kısım ile mustakil planlı üstü kapalı bir arka kısımdan ibarettir.
06.05.2013 08:48:13
Afyon - Hacı Yahya Camii Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Hacı Yahya mahallesinde bulunan mescit halen aynı adla anılmaktadır. Muhtelif vakıf kayıtlarında Hacı Yahya Mescidi/Camii ile Hacı Yahya Mahallesi’ndeki Hacı Feyzullah Camii diye de anılmaktadır.
06.05.2013 08:31:44
Afyon - Çavuşbaş Camii Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Afyonkarahisar’ın ilk yerleşim alanlarından birinde yer alan Çavuşbaş Camisi ,yapım kitabesine göre: 1575 yılında Umur oğlu Mustafa tarafından yaptırılmıştır.
06.05.2013 08:30:19
Afyon - Adeyze Camii Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Kentin en eski mahallelerinden birinde yer alan caminin ilk yapım tarihi 1649 ‘ dur. Günümüzdeki idari yapılanmaya göre Hacı Evtal Mahallesinde bulunan cami, Vakıf kayıtlarında Molla Bahşi diye bahsedilmektedir.
06.05.2013 08:24:40
• Aydın - Didim Hisarbey Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Didim ilçesinde yer alan Hisarbey Camii kiliseden camiye çevrilmiştir. Özellikle 20.yy başlarından itibaren Apollon Tapınağı nedeniyle uluslar arası yoğun ilgi gösterilen ören yerinin hemen yanında olmasına rağmen pek ilgi çekememiştir.
04.04.2013 15:34:18
• Tekirdağ - Rüstempaşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Tekirdağ'ın en önemli anıtsal yapısı olan Rüstem Paşa Camii, Ertuğrul Mahallesi, Mimar sinan Caddesi, 68 pafta, 366 ada, 2 parselde konumlanır. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve vezir-i azamlarından, Rüstem Paşa tarafından Mimar sinan'a inşaa ettirilmiştir.
04.04.2013 15:29:07
• Ankara Hallac-I Mahmut Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Ankara İli Altındağ İlçesinde Doğan bey Mahallesi hal civarında yer alan Hallaç Mahmud Mescidinin batısında ve güneyinde Telekom Müdürlüğü doğusunda ise Susam Sokak bulunmaktadır. Düz bir zemine inşa edilen Mescide dogu cephesi hariç üç yönden yapıyı çevreleyen betonarme bir ek yapılmıştır.
04.04.2013 15:21:36
• İstanbul -  Ertuğrul Tekke Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Beşiktaş ilçesinde Yıldız mahallesinde Yıldız caddesi üzerinde yer almaktadır.1887 de II. Abdülhamid tarafından Şazeli tarikatının ileri gelen şeyhlerinden bu tarikatın Medeni kolunun kurucusu Şeyh Hamza Zafir Efendi adına tesis edilmiştir.
04.04.2013 15:01:50
• İstanbul -  Fatih Mesih Ali Paşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Fatih İlçesi'nde Muhtesip İskender Mahallesi'nde, Hırka-i Şerif Camii yakınında, Mevkufatçi Sokağı ile eski Ali Paşa Caddesi'nin kesiştiği yerdedir.
04.04.2013 14:48:45
• İstanbul -  Bala Süleyman Ağa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Bala Süleyman Ağa Camisi, Silivrikapı'da, Tekke Maslağı Sokağına dik açıyla bağlanan Bala Tekkesi sokağının güneydoğu tarafında konumlanır. Külliyenin diğer yapıları yine bu sokakların cevresinde yer alır.
04.04.2013 14:47:44
• İstanbul -  Cerrah Mehmet Paşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Cerrahpaşa Camii aynı adla anılan cadde üzerinde Marmara Denizi'ne hakim bir tepe üzerindedir. 16. yy'ın sonlarında Davud Ağa'nın mimarbaşlığı zamanında inşa edilen cami ve birlikte inşa edilen yapıların banisi III.Mehmed'i sünnet eden ve onun padişahlığı zamanında da bir süre sadrazam olan Cerrah Mehmed Paşa'dır.
04.04.2013 14:46:37
• İstanbul -  Beylerbeyi Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Beylerbeyi Camii, Boğaziçi'nin Anadolu yakasında, Beylerbeyi Iskelesi'nin önündeki meydanın doğusunda, deniz kıyısında yer almaktadır.Sultan l. Abdülhamid (1774-1789) tarafından yaptırılan Beylerbeyi Camii'nin 1192/1778'de inşa edildiğini belirten üç kitabesi vardır.
04.04.2013 14:44:48
• İstanbul -  Dolmabahçe Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri
Abdülmecid’ìn [hd 1839-1861] annesi Bezm-i alem Valide sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Abdülmecid tarafından tamamlanan ve tasarımı Garabet Balyan`a ait olan bir yapıdır.
04.04.2013 14:27:08

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com