mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Kars - Ani Kervansaray Zamatun Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

KARS - ANİ KERVANSARAYI RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
11. Y.Y. Selçuklu yapısıdır. M.S. 1031 yapılmıştır . Portal abidevi bir görünümdedir. Yapı içinde duvar kaplama taşlarında nakışlı haç motifleri mükemmeldir ve iyi korunmuşlardır. Geometrik bezemeli çerçeve içine alınan mukarnaslı kapı ile han veya konak olarak kullanıldığı ihtimali ile Kervansaray adını almıştır. Yapı dikdörtgen olup iki kare mekana ayrılmış olup, her karede bir , ortada aydınlatma deliği ile mukarnaslı iç kubbe ve bu kubbeler de dışarıdan sivri külahlar ile kapatılmıştır . Tavandaki mukarnaslarda bej gri ve kırmızı taş kullanılarak çok güzel ve ahenkli bir görünüş elde edilmiştir . Tek sıra iç bükey bürgülerle başlayan mukarnaslar ara boşluğunda badem motifi ile devam eder ve ikinci sırada yelpazeli trompcuklar , 3 ve 4. sırada klasik mukarnas ile olarak devam eder. Yapı 9.Y.Y. da yapılan St. Apostoles (Havariler) kilisesi bitişiğine inşaa edilmiştir.

Erzurum K.T.V.K.B. Kurulunun 06.12.1999 gün ve 813 sayılı kararı ile Rölöve-Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri onaylanmıştır.

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com