mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Kastamonu - Daday Köpekçioğlu Konağı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

KASTAMONU - DADAY KÖPEKÇİOĞLU KONAĞI RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
Son devir Osmanlı çağına ait yaklaşık 1900 lerde inşaa edilen yapı Köpekçi Köy Ağası Çil Abdullah tarafından yaptırılmıştır. 30 /08/1925 de Atatürk tarafından ziyaret edilmiştir. 1996 yılında, kuruluşumuzun sponsoru olan Aktan Mimarlık tarafından Müze-Ev fonksiyonunda Atatürk ve İnkılap Müzesi olarak kullanılmak üzere restorasyon projeleri yapılmıştır.

Kastamonu ve çevresindeki yerleşmelerde sivil mimari örnekleri gerek mimari programları gerekse yapım teknikleri ile zengin bir içeriğe sahiptir. Köpekçioğlu Konağı da 19.asır sonlarında Daday Kazasında kente ana giriş yolu üzerinde inşaa edilmiş ve döneminin tüm sivil yaşam biçimini , sanata olan sevgi ve saygısını gösteren bir kent konağıdır. Çok zengin ve zarif cephe süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Konak 282 m2 taban alanı üzerinde bir bodrum, iki normal kat ve bir çatı katından ibarettir. Bodrum kat çevre duvarları köşeleri ince yonu taş, diğer kısımları ise kireç harçlı , kapı ve pencere kenarları yontma taş, kat seviyesinde yuvarlak formda kornişleri olan, iç duvarlarda ise kerpiç dokumalı ahşap karkas olarak yapılmış, dış duvarlarda bağdadi çakılarak kıtıklı sıva ile sıvanmıştır. 1. 2. ve çatı katları bu şekilde inşaa edilmiştir. Çatı kiremit örtülü olup, dört yönlü, sekiz eğimli çapraz beşik çatı konstruksiyonu ile yapılmıştır. Tüm iç mekanların tavan ve tavan etekleri mekanın önem derecesine göre ahşap ile çok yoğun işlenmişlerdir. Kullanılan motifler her mekanda ayrı zengin bir çeşit sergilemektedir.

Mimari fonksiyon kuruluşu olarak; haremlik / selamlık olarak tertip edilmiştir. Ön taraf zeminde, 1. Katta ve ayrıca sağ yan bodrumda üç girişli olarak tertip edilmiştir. Yapı içinde her katta orta sofa bir kapı ile harem ve selamlığı birbirine bağlamıştır. Yörenin kültürel özellikleri ve konak pozisyonu nedeni ile harem ve selam bölümlerinde düşey bağlantılar yan yana be bağımsız merdivenler ile bağlanmışlardır. Tüm cepheler sıvalı, ön cephe çok ağır ahşap , boyalı tezyinat , kalem işi ve sıva hareketleri ile işlemelidir.
 

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com