mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• TCDD Genel Müdürlüğü Binası Rölöve ve Restitüsyon Projeleri

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Gar binasının kuzeybatısında, Talat Paşa Bulvarı’nda 29216 ada 1 parsel'de yer almaktadır. Yapının kuzeybatısında Abb Merkez Binası, kuzeyinde Türk Hava Kurumu Müzesi, kuzeydoğusunda Ankara Arena Spor Salonu, güneydoğusunda Ankara Garı bulunmaktadır.

Yapı Bayındırlık Bakanlığı Yapı İmar Reisliği Proje Bürosundan Y. Mimar Bedri Uçar tarafından tasarlanmış ve Haymil İnşaat taahüdünde inşa edilmiştir. Bazı kaynaklarda binanın  yapım tarihi 1938-1941 olarak yer almaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivinde yaptığımız çalışmalarda ise Devlet Demiryolları İdaresi Yol ve Cer Dairelerinin oluşturduğu aylık raporlarda yapıyla ilgili 1939-1941 yıllarına ait aylık raporlar bulunmuştur. 1938 yılına ait raporlarda ise yapıya ait bir açıklama yer almamıştır.Yapının mimarı Bedri Uçar ise  binanın yapımını 1941-42 yılı 11-12 sayılı Arkitekt dergisinde şöyle anlatmıştır;

Devlet Demir Yolları işlerinin son senelerde büyük bir inkişaf göstermesi üzerine idare, mevcut binanın kifayetsizliğini görerek Ankara istasyonu yakınında yeni bir merkez binası inşa ettirmiştir. Evelce Sergi Evinin karşı köşesine yapılması düşünülen bu bina belediyenin oraya hal yaptırmak tasavvuru yüzünden halen işgal ettiği gayri müsait, dar arsa ile iktifa zorunda kalmış; bu yüzden

büyük mimarî kıymetini tam olarak gösterememek talihsizliğine uğramıştır. Esasen bugünkü dünya durumu dolayısı ile bina, mimarın ilk düşündüğü şekilde ihaleye çıkarılamamış,yalnız esas gövde kısmı inşa edilerek iki taraftaki yan kanatların tatbiki tehir edilmiştir.

D. D. Y. umumî idare binası bu ha'lile de haklı olarak Ankaranın en muvaffak olmuş mimarî eseridir.Anıt - Kabir proje müsabakasında jüri heyeti reisi bulunan Alman mimarı Prof. Bonatz Ankarayı baştan başa gezdikten sonra: «Bence Ankaranın en güzel binası budur!» dediği zaman Türk mimarının olgun bir kudret sahibi olabileceğine imanı olmayanlar bile bu eseri çok muvaffak bulmuş saymaya razı olmuşlardır.

Mimarlar Odası yayınlarından da elde ettiğimiz bilgiler yapının tasarımı ve uygulaması arasında fark olduğunu göstermiştir. Bodrum üzerine dörder katlı ortada büyük bir açık alan oluşturan dört bloğun sağ ve sol yanına kanat eklenmesiyle oluşturulan ilk proje, yapının yapılması düşünülen ilk yerin değişmesi ve savaşın çıkması nedeniyle farklı uygulanmıştır. Savaş nedeniyle malzeme fiyatlarının artışı ve mimarının da belirttiği gibi düşünüldüğünden daha dar bir alana geçilmesiyle sağ ve solda yer alan iki kanat uygulamaya geçirilmemiştir. Başbakanlık Devlet Arşivlerinde yer alan uygulama raporlarındaki vaziyet planında da yapı dört blok ve sağında solunda ekli kanatlarla gösterilmiştir. Ancak raporlar incelendiğinde de kanatlara dair hiç bir uygulama yapılmadığı görülmüştür.

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com