mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Amasya – Merzifon Paşa Hamamı Rölöve-Restitüsyon -Restorasyon Projeleri

AMASYA - MERZİFON PAŞA HAMAMI RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ
Amasya İli Merzifon ilçesinde bulunan Paşa Hamamı Kara Mustafa Paşa Külliyesine ait olmakla birlikte külliye tesisindeki bina bloklarına 400 m kuzeyde Hacı Balı Mahallesi sınırları içerisinde doğuya meyilli bir araziye yerleştirilmiştir. Güneyinde Paşa Sokağı doğusunda Balı caddesi kuzeyinde Reşit Bey sokağı uzanmaktadır, batısında küçük bir tepe ve konutlar bulunmaktadır.

Vakfiye ve inşa ferman kaydına göre H 1091/1680 M inşasına başlandığı, soyunmalık kütlesi batı cephesindeki portalin yukarısına yerleştirilen celi-sülüs hatlı iki satırlık mermer kitabe kaydına göre H.1092/ 1681 M yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır.
Hamam plan bakımından asıl halini korumaktadır. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Yapının duvarlarında , düzgün kesme ve kaba yonu taş ile tuğla malzeme kullanılmıştır. Hamam Planında mekanlar “ L” plan şeması içerisine yerleştirilmiştir. Şemanın kısa kolu kuzeye yerleştirilmiş soyunmalık ile hemen güneyinde soğukluk bölümlerinden oluşur. Uzun kolu ise soyunmalık –soğukluk mekanlarının doğu duvarı hizasından itibaren doğudan batıya ılıklık, usturalık, sıcaklık, su deposu, külhan olarak sıralanmakta ve kabaca bir dikdörtgen biçiminde uzanmaktadır. Ayrıca soyunmalık batı duvarının güneyine yakın konumla yaklaşık 2 m taşıntı yaparak sıcaklık kuzey duvarının doğu kenarına bitişen hela ünitelerine ait kütle planda bir kademelenme meydana getirmektedir.
 

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com