mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Tokat- Atatürk Evi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

TOKAT - ATATÜRK EVİ RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
Süsoylar Evi , Devegörmezi mevkiinde, Devegörmez Camiin doğu yanından kıble istikametinde yolun ilerisinde ve sol tarafında dır. Bina yola sıfırdır. Parsel cephesini ortalayan ahşap iki kanatlı ve çatılı bir cümle kapısı ile farklı ölçülü ve şaşırtmalı doğal taş kaplı bir avluya girilir . Kapı kanatları geniş serenli, döğme demir kabaralı olup kapı tokmakları bronz dökümdendir. Avlunun üstü giriş önünde kısmen açıktır. Girişin sol tarafında üç yanı ve üstü kapalı bir hayat oluşmuştur . Hayatın kuzey cephesini ortalayan bir çeşme yalağı ile solunda hela, sağında ise yan aralıktan arka bahçeye geçiş veren bir kapı bulunmaktadır. Bu kapı muhtemelen avlunun sağ ön tarafında bulunan toprak zeminli ahır mekanı ile şimdilerde olmayan fakat Mustafa Süsoy ve ailesinin yaşadığı dönemlerde ev arkasındaki bahçeden seki ile ayrılmış olan bağ ve bostan ile bir servis geçişi oluşturmuştur.

Sokaktan Avlu kapısı karşısında iki kanatlı ahşap bir kapı ile evin harem bölümüne girilir . Bu kapıdan geçildiğinde uzunlamasına bir dikdörtgen sofa ile karşılaşılır. Boylamasına ahşap döşemeli ve tavanlı olan bu mekanın sol ön tarafından yonu taşı döşemeli, ahşap tavanlı ocak ve çeşme ile zenginleştirilmiş işlik- kazan ocağı mahalline geçilir. Sofanın sol arka tarafından ahşap tavanlı ve ahşap döşemeli günlük odaya geçilir. Bu odanın dış cephesinde üç eşit pencere ile iç cephesinde tam boy dolap ünitesi mevcuttur. Pencere cephesinde boydan boya sabit ahşap sedir vardır.Dolabın sol tarafındaki bölümüne muhdes alafranga hela taşı monte edilmiştir. Dolabın orta bölümünde ahşap oyma profilli bağdadi sıvalı çiçeklik vardır. Sofanın sağ arka tarafında mutfak bulunmaktadır . Dış duvarda üç eşit pencere ve önünde boydan boya ahşap sedir vardır . Dış yan duvarda tuğla ile çevrilmiş kemerli kara ocak ve dolaplar tüm cepheyi doldurmuştur. Zeminin ıslak kısımları yonu taşı kaplama diğer kısımları ahşap döşemelidir. Tavan kasetli aplik çıtalı ahşap olup ortasında altın varak ve aşı boyalı kalemişi- oyma göbek vardır. Mutfak içerisinden tabanı şeşhane tuğlası kaplı kiler bölümüne geçilir . Bu loş bölüm dezahire ambarı ve sirke turşu salça küplerinin istiflendiği sanılmaktadır. Yine harem sofasından bir kapı ile evin üst kattaki harem bölümüne çıkan merdivene geçilmektedir. Giriş avlusundan sağ tarafa bakıldığında ahşap bir kapı ile toprak zeminli ahır bölümüne geçilmektedir. Ahır içerisinden merdiven sahanlık altını geçit olarak kullanarak merdiven altının samanlık olarak değerlendirildiği görülmüştür. Avludan sağ tarafta bulunan merdiven ile üst katta ve ön cephede bulunan selamlık sofasına ulaşılır. Ahşap döşemeli ve tavanlı olan bu sofadan güney tarafta ön köşede cephesini tümü ile kaplayan sedirin arkasında üç,  cumba yanlarında da birer pencere ile sokağa baktırılan misafir odası bulunmaktadır. Sofanın arka güney tarafında selamlık bölümünün mutfak ofisi bulunmaktadır .

Selamlık holunün kuzey ön cephesinde sedir arkasından sokağa ve cumba yanlarına bakan 5 pencere ile oda arka duvarını boyluca kaplayan yüklükler ile bir yatak odası daha bulunur . Odasının döşemesi boylamasına ahşap döşeme, tavanı ise kenar taban tahtaları ile havuzlandıktan sonra kenarlardan ortaya doğru paralel çıtalar ile paralel kenar dörtgenlerin iç içe çakılması ile ortada motifli ahşap göbek oluşturulmuştur.Odasında döşeme boylamasına ahşap olup tavanı balıksırtı bağdadili tonoz ile zenginleştirilmiş ve taban tahtaları ile havuzlandıktan sonra boylamasına çıtalı düz tavan çakılıdır. Selamlık sofasından kuzey cepheden girilen bir kapı ile aptesdlik oluşturulmuş, bu bölüme bir lavabo ile hela hücreleri oluşturulmuştur. Bu bölümün zemini ıslak kısımlar taş, diğer kısımları ahşap döşelidir. Tavanı düz çıtalı ahşap çakılıdır. Harem sofasından kuzey tarafta girilen bir kapı ile girilen bölüm harem kısmının kat mutfak ofisi olarak kullanılmaktadır . Bu bölümde sağ duvarı yalayarak sola doğru kıvrılan ahşap merdiven ile çatı katında bulunan cihannüma bölümüne çıkılmaktadır. Çatı katında ahşap döşemeli ve tavanlı sade bir hol ile bu holden iki kanatlı ufak bir kapı ile geçilen üç yana beş pencere ile bakan , batı cephesinde boyluca sediri olan bir oda bulunmaktadır. Sofasında düz döşeme ve tavan , odasında düz ahşap döşeme ile çaeçeveli çıtalı ahşap tava çakılıdır. holünden çatı arasına bir kapı ile geçilir.
 

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com