mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Tekirdağ - Rüstempaşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

TEKİRDAĞ - RÜSTEMPAŞA CAMİİ RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
Tekirdağ'ın en önemli anıtsal yapısı olan Rüstem Paşa Camii, Ertuğrul Mahallesi, Mimar sinan Caddesi, 68 pafta, 366 ada, 2 parselde konumlanır. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve vezir-i azamlarından, Rüstem Paşa tarafından Mimar sinan'a inşaa ettirilmiştir.Camii giriş portalindeki iki kitabesininin birinde, banisi ve inşaa tarihi M. 1553, diğerinde ise Sultan Mecit tarafından M. 1841 yılında tamir ettirdiği kayıtlıdır. Camii son olarak 1955-1971 yılları arasında esaslı bir onarmdan geçmiştir. Camii, geniş bir külliyenin parçasıdır. Medrese, bedesten, kervansaray, hamam, imaret, camii ve kütüphaneden oluşan külliyeden yanlızca camii özgün niteliklerini koruyabilmiştir. Diğer yapılar ise kısmen harap olmuş ve bazıları yeniden işlevlendirilmiştir.

Camiinin, duvarlarla çevrili avlusuna giriş, kuzeydeki büyük bir portaldendir. Portalin avluya bakan tarafı, oldukça sadedir. Basık kemerli kapısı, dış taraftan profillerle çevrilmiştir. Mermer şadırvan , avlunun kuzeydoğu köşesinde kalır. Üstü kurşun kaplı beşgen, ahşap catısı, köşelerdeki beş sütunla taşınmaktadır. Mermer şadırvan yeniden inşaa edilmiştir.

Düzgün kesme küfeki taşlarla yanaşık derzli olarak inşaa edilen camii,kare lanlı harim ile bunun kuzey-batısındaki minare minare ve önündeki çift revaklı son cemaat yerinden oluşur. Camii, eğimli bir arazide yükseltilmiş bir altyapı üzerinde oturmaktadır. Üç sıra olarak kaba biçimlendirilmiş büyük boyutlu od taşı bloklarla harç derzli olarak örülmüş yaklaşık 1.20 m yüksekliğindeki bu kesim, yapının kuzey dışşındaki diğer cephelerinde zemin kotu aşağıda olduğu için açıktadır. Parselin kuzey kesminin daha yüksekte olmasından ötürü, son cemaat yeri ile dış son cemaat yerinin ilişkisi sadece güneyden bakıldığında görülebilmekte ve dış revakların altyapı duvarının daha farklı bir tekniği olduğu anlaşılmaktadır. Son cemaat yeri, iki kademeli yapısı ile harim duvarlarından yanlara doğru taşar. İç son cemaat yeri ortada aynalı haçvari tonoz diğerleri kubbe ile örtülü beş birimden oluşur.

Dış son cemaat yerinin ahşap geniş saçakları, ön cepheye onüç, yanlara üçer ve harimin iki tarafından güneye, ikişer kemer yapılarak oluşturulmuş mekanın üzerini örter. Dış revakın sütün başlıkları işlenmeden bırakılmıştır.

Harim kuzey duvarı ortasında, portal yer alır. Kavsarası, ince, uzun mukarnaslarla bezenmiş portalin dikdörtgen bordürü, ince profillerle çevrelenmiştir. portalin iç yanlarında da mukarnaslı kavsaralı olan birer mihrabiye vardır.
 

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com