mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Edirne – İslam Eserleri Müzesi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

EDİRNE - TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
Edirne Selimiye Camisi’nin bir bölümünü oluşturan Darül Tedris Medresesi caminin arka avlusundadır. Sultan II.Selim tarafından cami ile birlikte Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.Caminin kıble duvarı önünde güneydoğuda yer alan medresinin yazıtı bulunmamaktadır. Caminin 1567-1574 yılları arasında yapıldığına dayanılarak yaklaşık bir tarihleme önerilebilir. Tarihi kaynaklara göre ilk müderris 978 H. /1570-71’de atanmıştır.II. Selim’in Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan vakfiyesinde (Defter no: 2148/s. 256 vd.) Darülhadis medresesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Vakfiyede medresede bir müderris, bir murid ve onbeş öğrenci bulunması öngörülmüş; bina hizmetlileri olarak bir bevvab (kapıcı), bir ferraş ve bir süpürgeci görevlendirilmiştir.

Mimar Sinan yapı topluluğunun avlusundaki bu yapıları camiyi gölgelememesi için gözden uzak tutmuştur. Bununla beraber son derece güzel bir işçiliği olan medrese kesme küfeki taşından kare planlı olarak yapılmıştır.

Cami dış avlusu içinde yer alan medreseye, mukarnaslı anıtsal bir girişten ulaşılmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı bir avlu çevresinde revaklar, üç kenar boyunca sıralanan onsekiz hücre ve güneybatı kenardaki dershane ile medrese bileşenleri tamamlanmaktadır. Revaklarında taşıyıcı olarak alçak sütunlar kullanılmıştır. Revak örtüsü hücrelerden daha alçak ve beşik tonozludur. Dıştan avluya doğru eğimli bir çatısı vardır. Hücreler ve dershane örtüsünde genelde üçgen geçiş öğeli kubbeler kullanılmıştır. Yalnız dershane ile helalar arasındaki hücre aynalı tonoz örtülüdür. Avlunun revak cephesinde kesme taş örgü bulunmaktadır. Dışta ise 1 sıra taş 2 sıra tuğla almaşık örgü uygulanmıştır. dershane kütlesinde gövde-kasnak sürekliliği uygulanmıştır.

Avludan gösterişli dikdörtgen söveli bir kapıdan medrese avlusuna girilmektedir. Kare planlı avlunun çevresinde yuvarlak sütunların birbirine bağlandığı revaklar ve bunların arkasında da avlunun iki yönüne on üç küçük medrese odası sıralanmıştır. Kare planlı bu hücrelerin üzerleri kubbelerle örtülüdür. Odaların içerisinde niş ve ocaklar bulunmaktadır. Edirne Müzesi kurulduğu sırada bu medreseden yararlanılmıştır.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nin yönetiminde olan Türk-İslam Eserleri Müzesi Selimiye Camisi’nin Darül Tedris (Dar-ül Kurr’a) Medresesinde bulunmaktadır. Medresenin 14 odası ile avlusunda Türk ve İslam dönemine ait eserler sergilenmektedir.

Müzenin Pehlivanlar odasında Kırkpınar güreşlerinin ünlü baş pehlivanlarının fotoğrafları ile Kırkpınar ağası giysili, kısbetli mankenler bulunmaktadır. Tekke Eşyaları odasında dergahlardan toplanmış çeşitli eşyalar, Sultan II.Beyazıt külliyesinin kapıları, büyük ölçüde mumlar, el yazmaları, levhalar, alemler, zikir tespihleri, son şeyhülislamın giysisi, fildişi ve sedef kakmalı Kur’an mahfazaları ve Mevlevihane’ye ait eşyalar bulunmaktadır. Ayrıca işlemeler de onları tamamlamaktadır. Balkan Savaşı ile ilgili fotoğraflar, sancaklar, çeşitli çiniler, Çanakkale seramikleri, porselenler, Edirne Sarayında l973 yılında yapılan kazıda çıkarılan duvar çinileri, cam eşyalar, yemek kazanlar, çeşitli ölçü aletleri, fenerler, mangallar, zemzemlikler, sedef kakmalı koltuk takımları, çeşitli ağaç işi örnekleri müzedeki başlıca eselerdir.

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com