mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Ankara Hallac-I Mahmut Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

ANKARA - HALLAC-I MAHMUD MESCİDİ RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ
Ankara İli Altındağ İlçesinde Doğan bey Mahallesi hal civarında yer alan Hallaç Mahmud Mescidinin batısında ve güneyinde Telekom Müdürlüğü doğusunda ise Susam Sokak bulunmaktadır. Düz bir zemine inşa edilen Mescide dogu cephesi hariç üç yönden yapıyı çevreleyen betonarme bir ek yapılmıştır. Kuzeyde betonarme tuvalet ve kazan konulan kısım ile kuzey-dogu köşesinde basit şekilde yapılmış bir şadırvan bulunmaktadır. Güney doğu köşeye Hallaç Mahmud’un mezarı konulmuştur. Mezar ile mescid arasındaki kısım bugün anahtarcı dükkanı olarak kullanılmaktadır. Yapı kuzeyden ve batıdan yüksek binalarla çevrelenmiştir.Hallaç Mahmud Mescidi, Kubbeli Mescid olarakta adlandırılmıştır.

Hallaç Mahmud Mescidinın giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede;Bu mescid_i şerif zayıf Ali oğlu Abdullah 952 tarihinde imar ettirdi yazılıdır. Mescid kitabesine göre 1545 yılında Ali oğlu Abdullah tarafından onarılmıştır. 1530 tarihli tahrir defterinde Ankara Mescidleri arasında sayılması nedeniyle XVI yüzyıl başlarından önce yapılmış olmalıdır.

Ortada kare planlı tek kubbe ile örtülü orijinal mescit ile mescidin doğu cephesi hariç üç yönden yapıyı çevreleyen betonarme ekten oluşmaktadır. Minaresi yoktur.Duvarları sıralı moloz taştır. Kuzey cephenin alt kısımları iri blok taştır. Dışa taşkın derzlidir. İçten sıvalıdır. Mihrabı alçıdır. Köşe trompları alçıdır. İçten sıvalı ve geç dönem kalem işlidir. Üst pencereler alçı dışlıklı ve vitraylıdır. Kubbe dıştan kurşun örtülüdür. Dıştan yapıyı çevreleyen eklenti kısım betonarmedir.

Halaç Mahmut Mescidinin XVI yüzyıl başlarında varlığı bilinmektedir. H 952/ M 1545 yılında onarılmıştır. Mihrabın köşelik yüzeyindeki dört köşeli yıldız ve küçük sekizgenlerden oluşan benzer kompozisyonlar 15. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Abdülkadir İsfahani ve Hacı İvaz mescitlerinin mihraplarında da görülmesi, yapının ilk yapılışının 15.yüzyıla kadar gidebileceğini göstermektedir. Ancak bu yapılar kerpiç malzemenin kullanıldığı ahşap tavanlı yapılardır. Halaç Mahmut Mescidinin 15. yüzyılda ilk yapıldığı dönem de caminin ahşap tavanlı kerpiç duvarlı inşa edilmiş olması muhtemeldir.

16. yüzyılda yenilenirken bugünkü durumunu almış olmalıdır. Kubbeli kuşun örtülüdür. Yapı şehir merkezinde yer alması ve ibadet edecek kişi sayısının çokluğuna göre oldukça küçük bir mekâna sahip olması nedeniyle zamanla yapılan eklerle mekân kazanılmaya çalışılmış buda yapının özgün görünümünün kaybolmasına neden olmuştur.
 

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com