mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Karaman – Görmeli(Alaköprü) Köprüsü Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

KARAMAN - GÖRMELİ KÖPRÜSÜ (ALAKÖPRÜ) RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ

ERMENEK GÖRMEL KÖPRÜSÜ:

          Köprünün yaşayan adlarından birisi, (Ala Köprü) öbürü (Görmeli Köprüsü ) dür. “ALA” kelimesinin Arapça “yüce” ve çok yüksek, büyük “ anlamında (ALA) kelimesinden gelmiş olduğunu ileri sürenler vardır. İkinci isim (GÖRMELİ ) ile ilişkili olarak çevrede dolaşan bazı rivayetler vardır. Ala Köprüye ortalama 25 km daha güneyde ve aynı su üzerinde Gezende köprüsünü yapan ustanın “Süleyman “ adında bir kalfası vardır. Bu kalfa ustasından habersiz olarak bu köprüyü yapmış; inşaat bitip’te ustası köprüyü gördüğü zaman hayranlığını ifade etmek üzere çevresindekilere bunu anlatırken “övmeli değil gidip GÖRMELİ” demiş. Bundan dolayı köprünün adı aynı kelimeden bozularak, söylenmesi daha kolay olan GÖRMELİ şeklinde günümüze kadar yaşatarak gelmiştir.
         Bir başka rivayete göre ise; Süleyman kalfa Gezende Köprüsü yapılırken çalışılmayan günlerde ve ustasından gizli olarak gelip burada bu köprüyü yapmış, ustasına bir vesile ile “Ermenek Çayı üzerinde bende bir köprü yaptım ki Görmeli “ demiş. Köprüyü görmeye gelen ustası bu şaheseri görünce kıskanmış (Köprünün kemerinde bir çıkıntı var… ) diyerek Süleyman Kalfayı kandırmış; Süleyman Kalfa bakmak üzere aşağıya eğildiği zaman ustası onu çaya itivermiştir.
 

GÖRMELİ (ALA)KÖPRÜSÜNÜN MİMARİSİ VE İNŞAAİ DURUMU

Köprü, Göksu vadisinin çok daraldığı bir boğazda, kayadan kayaya uzatılarak kurulmuştur. Karamanoğlullarının en değerli sanat eserlerindendir.

Kesme taşlardan, at nalı şeklinde biri büyük öbürü küçük olmak üzere iki kemerden meydana getirilmiştir. Küçük kemerin açıklığı 760cm kemer üzengisinden yüksekliği 446cm dir. Büyük kemerin açıklığı ise 21.33m su seviyesinden yüksekliği 25.49 m dir. Köprünün toplam 56 metre boyu, 6 metre eni vardır. Su seviyesinden yüksekliği 26 metre kadardır. Köprü ayakları ve benzeri yerler kayalıklara kesme ve moloz taşlar ile horasan harcı kullanılarak oturtulmuştur.

Doğu- batı doğrultusunda yer alan köprünün kuzey ve güney cephesi farklılıklar göstermektedir. Suyun geldiği kuzey cephesi daha süslü ele alınmış ve kitabesi bu yöne yerleştirilmiştir. Kitabenin altında kayaya oturan yarım ayağa da yüksekte kalsa da dalgaları kıracak şekilde boyutlandırılmıştır.

Kesme taştan yapılan köprü, genel itibari ile fazla süslemeye yer verilmeden fonksiyonel ele alınmış olup taş motifleri ancak kitabe çevresinde yer almaktadır.

Büyük ile küçük kemer arasına yerleştirilen taş kitabe üzerine dört satırlık bir metin yer almaktadır. (Kitabenin açıklaması yukarıda detaylı şekilde verilmiştir.) Kitabe çevresinde üç sıra taş kabartma ile yapılan çerçeve aşağıya doğru inmekte ve orada son bulmaktadır.
 

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com