mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• Konya - Meram Sahibiata Hamamı Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

KONYA - MERAM SAHİBİATA HAMAMI RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
Konya İli Meram İlçesi 18. Mahallede bulunan ve Konya dış kalesinin Larende Kapısı tarafında yer alan Sahib Ata Külliyesi Haniğah,türbe, cami ve hamamdan oluşmaktadır Sahib Ata Hamamı, batısında Taş Cami güneyinde Sultan Hamamı sokakla çevrili 38.69m x 47.49m x 31.29m x 53.72m boyutlarında yamuk planlı bir köşe parselde yer almaktadır. 25.52m x 47.74m boyutlarındaki dikdörtgen planlı hamam, bu parselin güney kenarına yerleşmektedir. Tapunun 25 pafta 891 ada 42 parselinde kayıtlı olan hamam Sahib Ata Vakfından olup, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

Hamam ; Hamam-ı Sultani, Sahib Ata Hamamı, Sultan Hamamı,Larende Hamamı, Larende Kapısı Hamamı, Şifa Sultan Hamamı gibi adlar almıştır. Sahib Ata Külliyesine dahil olması nedeniyle Sahib Ata Hamamı adı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Selçuklular zamanında Konya hem büyük bir şehir hem de devletin merkezi olması nedeniyle çok gelişmiş ve büyümüştür. Konya en zengin devrini I. Keykubat döneminde yaşamıştır. I. Alaaddin Keykubatın ölümünden sonra Moğol istilasına uğrayan Konya’da II.Gıyasaddin Keyhüsrev ölünce yerine vezirlerin kontrolünde üç oğlu II. İzzeddin Keykavus,IV.Rüknettin Kılıç Arslan ve II Alaaddin Keykubat Selçuklu tahtına geçmişlerdir. Moğol istilası ile otorileri zayıflayan hükümdarlar birbirleri ile mücadele içinde olduklarından,idare daha çok ilhanlı Valilerinin tahakkümünde olan vezirlerle olmuş, onlarda iktidar olmak için birbirleri ile sıkı mücadelelere girmişlerdir.Bu dönemde büyük proğramlı mimari eserler,Selçuklu Sultanları ve hanedan mensuplarından daha çok Moğollarla işbirliği yaparak nüfuzlarını artıran vezir ve emirlerle ,İlhanlıların Anadolu’daki temsilcileri tarafından yaptırılmışlardır. Sahib Ata Hamamı da Selçuklu veziri Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır.

Hamamın inşa kitabesi yoktur. Ancak cami, hanigah ve türbeye vakıf olarak yaptırılan hamam Sahib Ata Cami ve hanigahının kitabesine göre tarihlendirilmektedir. Cami 1258 yılında Hanigah ise 1269-1270 yılında yaptırıldığına göre hamam 1258- 1270 yılları arsıda yapılmış olmalıdır.

Yapı soğukluk ara mekan ve sıcaklıkta genel plan özelliklerini korumuştur.Sıva üstündeki malzemelerin orijinal olmadığı,Soyunmalık kısmının ise ahşap direkli ahşap tavanlı toprak dam olduğu , daha sonra kiremit çatılı yapıldığı 1960 – 1962 yıllarında ise betonarme malzeme ile örtüldüğü tespit edilmiştir.

Sahib Ata Hamamının 1934 yılında soyunmalık kısmının ahşap olduğu ve hamamda bir keçe hane bulunduğu tespit edilmiştir. 1960 1962 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış ve keçelik kısmı kaldırılmıştır. Soğukluk kısmı betonarme yapılmıştır. 1934 yılında kadınlar kısmında sıcaklıkta göbek taşı olmadığı da belirtilmektedir. Göbek taşı onarımlarda yapılmış olmalıdır. Kiracılar tarafından yapılan tamiratlar ile erkekler kısmı mermer döşemeleri halvetlerde duvar bölmeleri yapılmıştır.

Erkekler ve Kadınlar kısmı halvetinde büyük bacalar yapılmıştır. Kadınlar kısmında batı eyvanların kapıları duvar örülerek kapatılmıştır. Ahşap kapılar PVC kapılar ile değiştirilmiş, Bu kapıların üst kısmı köşeli olduğu için kapı kemerleri algılanamaz olmuştur.

Erkekler kısmı soğukluğu duvarla bölünerek havuz oluşturulmuş ve muhdes bir lavabo konulmuştur.1934 yılında var olduğu söylenen fiskiyeli küçük havuz kaldırılmıştır.

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com