mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
• İstanbul - Ertuğrul Tekke Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

İSTANBUL - ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ RÖLÖVE RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİ
Beşiktaş ilçesinde Yıldız mahallesinde Yıldız caddesi üzerinde yer almaktadır.1887 de II. Abdülhamid tarafından Şazeli tarikatının ileri gelen şeyhlerinden bu tarikatın Medeni kolunun kurucusu Şeyh Hamza Zafir Efendi adına tesis edilmiştir.Cami-tekke niteliğinde olan bu kuruluşun adı Osmanlı hanedanının ceddi Ertuğrul Gazi nin hatırasını canlandırmak arzusunun yanısıra II. Abdülhamidin yine bu amaçla Domaniç yöresi Türkmenlerinden oluşturduğu Ertuğrul alalıyının ibadetine tahsis edilmesinden kaynaklanmaktadır..

Başlangıçta cami-tevhidhane ve selamlığı barındıran esas yapının yanısıra harem ve misafirhane bölümlerinden meydana gelen tekke 1905 – 1906 da türbe-kitaplık-çeşme üçlüsü ile donatılmıştır.Birbiriyle bağlantılı olan bu bölümlerin tasarımı Raimondo d‘Aronco‘ya aittir.Cami tevhidhaneye 1905 ten önce bir minare eklendiği tespit edilmektedir.Tekkeler kapatıldıktan sonra binaların mülkiyeti Vakıflar İdaresine intikal etmiştir.Cami-tevhidhane dışında kalan bölümler 1957 ye kadar Şair Nedim İlkokulu olarak kullanılmıştır.Bu arada gerekli bakımdan mahrum kalan yapılar ilkokulun başka yere taşınmasıyla cami olarak ibadete açılmıştır.1960 ların sonlarında çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ana bina 1969-1973 arasında Vakıflar İdaresi tarafından esaslı bir onarıma tabi tutulmuş onarımdan sonra Vakıflar İdaresin‘nin depolarında çürümekte olan çeşitli tarikat eşyasının sergilendiği bir müze olması kararlaştırılmış ancak bazı siyasi spekülasyonlar nedeniyle bu karar uygulanamamıştır.Günümüzde ana bina cami olarak kullanılmakta türbe kitaplık ve çeşme sağlam durumda bulunmakta onarım kapsamına alınmayan harem ve misafirhane binaları ise her geçen gün biraz daha harap düşmektedir.

Tekke arsası kuzeyde Yahya Kemal Parkı diğer yönde ise Yıldız Sarayına doğru kavisler çizerek uzanan Yıldız caddesi ile sınırlıdır.Arsa doğuda batıya doğru alçalan eğimden dolayı istinat duvarı niteliğinde çevre duvarları ile kuşatılmış ayrıva kıble doğrultusunda uzanan bir istinat duvarı ile iki sete ayrılmış yüksekte kalan doğu yönündeki sete cami-tevhidhane ile selamlığı barındıran ana bina bunun batısında ayakta kalan sete de türbe-kütüphane-çeşme manzumesi yerleştirilmiştir.Batı sınırı dışında çevre duvarları eklektik üslupta süslemeler içeren dökümden mamül parmaklıklarla donatılmış sütun görünümlü babaların üzerine günümüzde yerlerinden sökülmüş olan vazolar yerleştirilmiştir.Dört adet avlu girişi içinde en görkemli olanı güneyde olanıdır.Hünkar dairesi ve mahfile geçit veren kapının karşısındadır.

Cami tevhidhane ile selamlık birimlerini ayrıca cami tevhidhane ile bağlantılı hünkar dairesini barındıran ana bina iki katlı ahşap iskeletli bir yapıdır.Duvarları bağdadi sıva dışarıdan ahşap kaplama ile oluşturulmuş çatı günümüzde Marsilya tipi kiremitlerle kaplanmıştır.Kuzeyde kısmen kagir bir bodrumunun üzerine oturmaktadır.Yapı kendi içinde üç ana bölüme ayrılmaktadır.Ortada kare planlı cami tgevhidhane harimi bunun güneyinde T planlı hünkar dairesi kuzeyinde de hünkar dairesinin simetriği olan kadınlar mahfili yer almaktadır.Altı adet giriş bulunmakta güneyde hünkar dairesine geçit veren kapının üzerinde 1887 tarihli inşa kitabesi yer almaktadır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com