mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Tekirdağ Malkara Gazi Ömer Bey Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Ömer Bey Fatih döneminde önemli bir akıncı Beyidir. Kaynaklarda rastlandığı kadarı ile gözü pek bir komutan olan Ömer Bey, Fatih'in emriyle 1465'ler de Venedik'e 70 km. kadar yakın olan İzanco ırmağına kadar, 1470'lerde Romanya'ya Pleoşti (Bükreş yakınları)'ye kadar uzanan maceralı akınlar yapmıştır. Fatih'in isteği ile 1473 Otlukbeli savaşına katılmış, Uzun Hasan'ı İran içlerine kadar kovalamış ve orada esir düşmüştür. Fatih, bu değerli adamını, bir çok İranlı esiri vererek geri almıştır. Bundan sonra Ömer Bey'in gözden düştüğü ve Malkara'da öldüğü bilinmektedir.(l488)

Malkara, 1828 Osmanlı - Rus savaşı sırasında, Türklerin elinde ilk defa işgale uğramıştır. 1878 Osmanlı - Rus savaşında da (93 harbi) Tekirdağ işgal edilince, Malkara'da önemli göçlere sahne olmuştur. Malkara , tarihinin en kötü günlerini Balkan savaşı sırasında yaşamıştır. 9 Kasım 1912'de Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. Yerli Bulgar ve Rumlarında işbirliği ile 500'den fazla kadın, erkek ve çocuk şehit edilmiştir. Katledilen insanlar, toplu olarak gömülmüşlerdir. Şehitlik denilen bu yerde, bu şehitlerin anısına güzel bir anıt dikilmiştir. îşgal 8,5 ay sürmüş, bu arada şehir yağma edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır. 14 Temmuz 1913'te Mustafa ve Enver Paşanın birlikleri tarafından şehir harabe halinde kurtarılmıştır. Malkara son kez, 1. Dünya Savaşı sonunda 20 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. îşgal yıllarında çok kötü günler yaşayan Malkara, 11 Ekim 1922'de sağlanan ateşkes uyarınca 14 Kasım 1922 tarihinde Yunanlıların şehri boşaltmasıyla kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur.

Gazi Ömer Bey Camisi yaklaşık 40m x 30m boyutlarında dikdörtgene yakın planlı bir köşe parselde yer almaktadır. Güneyde Şehitlik Caddesi, kuzeyde Hürriyet Caddesi ile çevrelenen parselin Batı tarafında Kurtuluş Parkı yer almaktadır. Genişliği 0.40m ve 0.80m arasında değişen bir duvarla çevrilen avluda cami dışında bir türbe, bir şadırvan, bir gasilhane, ve iki tuvalet de yer almaktadır. Biri güney tarafındaki Şehitlik Caddesinden, ikisi kuzey tarafındaki Hürriyet Caddesinden, biri de doğu tarafındaki caddeden olmak üzere toplam dört girişi olan avlunun kuzeydoğu köşesine yakın kapısının hemen batı tarafında, çevre duvarına bitişik bir çeşme bulunmaktadır. Cami avlusunun zemini bugün karo mozaik kaplıdır.

Yaklaşık 19m x 13m boyutlarında dikdörtgen planlı yapının, yapı malzemesi taş ve çatı sistemi kubbedir. Yapı iki mahalden oluşmaktadır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com