mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Tekirdağ Çorumi Mustafa Paşa Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Tekirdağ ili Hayrabolu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapımına Kethüdazâde Çorumlu Mustafa Bey başlamış, ölümü üzerine de torunu Mehmet Hasip Bey tarafından 1686-1687 yılında tamamlanmıştır.

Cami dikdörtgen planlı olup üzeri alaturka kiremit örtülüdür. Camiyi  doğu, kuzey ve batı cephelerinde çepeçevre saran son cemaat mahfili de camiyi birlikte tek çatı ile örtülmüştür. Ahşap direkli olan kısım günümüzde ahşap elemanlarla kapatılmıştır.

 

Camii beden duvarının kuzey batı köşesinde kare kaideli, yuvarlak yivli gövdeli, tek şerefeli taş minaresi bulunmaktadır. Minare günümüzde alaturka kiremit kaplı çatıyı delerek çıkmaktadır. Taş kaide kapatılan son cemaat mahfilinin içinde kaldığı için dışarıdan anlaşılmamaktadır.

Taş minareli minarenin yüzeyleri yer yer çimento sıvalıdır. Şerefe şebekeleri değiştirilmiş olup acil bakıma ihtyiaç vardır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com