mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
İstanbul Kemankeş Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Katip Çelebiye göre kilise arsası üzerine 1642 yılında kaptan-ı derya Kara Mustafa Paşa tarafından cami yaptırılmıştır. Kapısının üzerinde 1186/1772 tarihli ihya kitabesi vardır. Cami fevkani olup gayrimüslim biri tarafından işletilen eski kagir bir binanın üzerine inşa edilmiştir.

Camiye, duvara paralel taş bir merdiven ile ulaşılmaktadır. İlk merdiven sahanlığının sağında günümüzde de yer alan imam odası görülmemektedir. Giriş holünün üzeri ve yan tarafı kapatılmış alaturka kiremit ile örtülmüştür. Cami son cemaat yeri ahşap konstruksiyon duvar ile çevrilmiştir. Pencereler giyotin doğramalıdır. Son cemaat yeri kuzeydoğu cephesinde beş adet pencere bulunmaktadır.

 Harim kısmında değişiklik görülmemektedir. Günümüzdeki ahşap minber özgün değildir. Özgün olduğu düşünülen ahşap minberin fotoğrafına Arkeoloji Müzesi Encümen Arşivi’nde bulunmaktadır. Encümen arşivinde yer alan fotoğrafa göre caminin mihrabındaki mermer kaplama günümüz ekidir. Altında kalemişi bezeme devam etmektedir. Günümüzde ahşap duvar ile sınırlandırılan cami ile minare bağlantısını sağlayan bölüm özgün değildir. 19. yy. ortalarında üzeri örtülü mekan net olarak tanımlanamamıştır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com