mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
İstanbul Hacı Kemalettin Camii Minaresi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Hacı Kemalettin Camisinin bulunduğu Rumelihisarı Mahallesi; yakın zamanlara kadar yalnızca denizden ulaşılabilen bir Boğaz köyü idi. Rumelihisarı, Türklerin yaklaşık 1450’de Rumeli yakasında ilk kez yerleştikleri, mezarlık yeri belirledikleri ve cami inşa ettikleri yöredir. 1451’de yapılan Rumeli Hisarı, köyün gelişimine katkı sağlamıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde 3 camisi, 11 mescidi bulunan 1060 haneli Rumelihisarı’nın Müslüman köyü olduğunu belirtir. 18. yüzyılda Rumelihisarı Köyü; Hacı Kemalettin, Kaleiçi ve Meydan mahallelerinden oluşmaktadır. 1850’lerden itibaren Şirketi Hayriye’nin vapur seferlerine başlamasıyla bir sayfiye köyü görünümüne bürünmüştür. 1938–1941 arasında sahil yolu açılırken vapur iskelesi çevresindeki ve sahildeki pek çok yalı yıktırılmıştır. Sahil yolu 1958–60 arasında yeniden genişletilerek günümüzdeki vaziyetini almıştır.

Rumelihisarı iskelesi yakınlarında yer alan, çeşitli kaynaklarda Çarşı Camii, İskele Camii olarak da adı geçen Hacı Kemalettin Camii’nin banisi Hacı Kemalettin hakkında bir bilgi mevcut değildir. Caminin güney köşesinde kendisine ve ailesine ait bir hazire vardır. Mescit olarak yaptırıldığı ve 1743’te Sultan I. Mahmut tarafından yeniden cami olarak inşa ettirildiği bilinmektedir. Bu tarihten sonraki gravür ve resimlerde cami ve minaresi göze çarpmaktadır. Yapının duvarları taş ve tuğladan, çatısı ahşap, minaresi ise taştandır. Zemin katında şu an cafe-restoran olarak kullanılan tonozlu dükkân katı, merdivenle çıkılan üst katta sahın ve son cemaat yerinden çıkılan mahfil yer almaktadır. Camiinin önünde Benlizade Reşit Efendi’nin 1777 tarihli bir çeşmesi, arkasında ise namazgâh yeri bulunduğu söylenmektedir. 1940’ta geçirdiği onarım sırasında, minaresi yenilenmiştir.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com