mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
İstanbul Beyoğlu Hacı Mimi Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Sütlüce Mahallesi, I. Hamam Sokağı’nda 2724 ada, 2 parselde, Sütlüce Mahallesi’ne hakim yamaç üzerinde yer alır. Doğusunda Hasırizade Tekkesi, kuzey ve güneybatısında hazıresi, batısında çeşme ve ortadan kaldırılan sıbyan mektep binasının yeri, kuzeyinde ise avlusu gerisinde yer alan Şeyh Cemalettin ishak Karamani’nin türbesi, caminin banisi Mahmut Ağa’nın kabri ve Beyoğlu Müftülüğü ’ne bağlı Mahmut Ağa Camii Kütüphanesi bulunmaktadır.

İlk kitabesi kaybolmuş ise de kapısı üzerinde bulunan (1889-90)(H.1307) tarihli onarım kitabesine göre 1538-39 (H. 945) yılında yapılmıştır. Banisi Kanuni’nin kapıağalarından Mahmut Ağa’dır. Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş olan camii, 1889-90 tarihinde komşu olduğu Hasırizade Tekkesi’nin mensuplarından olan  ve bu tekkenin türbesinde gömülü bulunan tophane nazırı Seyyid Paşa tarafından onarılmıştır.

Enlemesine dikdörtgen plana sahiptir. Beden duvarları iki sıra tuğla hatıllı kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Kirpi saçak üzeri kırma çatılı olup marsilya kiremit örtülüdür.

Son cemaat yeri ahşap direk üzerine oturan eğimli bir çatı ile örtülüdür. 1950li yıllarda özgünlüğü bozularak kapatılmıştır.

Kuzeyde yer alan geniş basık kemerli giriş kapısının doğu ve batısında ikişer pencereye yer verilmiştir. Pencereler arasında mukarnaslı son cemaat yeri mihrapları yer alır.Giriş kapısı üzerine 1889-90 tarihli onarım kitabesi bulunur.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com