mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Edirne Gazi Turhan Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Gazi Turhan Bey’in , Edirne-Uzunköprü’ye bağlı Kırkkavak Köyü’nde: cami, türbe, imaret, medrese, mektep, hamam ve zaviye yaptırdığı H. 858/M. 1454 tarihli vakfiyesinden anlaşılmaktadır.Köyün hemen dışında yer alan külliye hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır.Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivinde yaptığımız araştırma sonucunda , Gazi Turhan Bey’in Kırkkavak Köyü’ndeki camii ile türbesinin sağlam durumunu gösteren fotoğraflar bulunmuştur.Böylece , hem külliyenin en önemli yapısı caminin ve hemde bani Gazi TURHAN Bey’in türbesinin asli yeri ve durumunun belirlenmesi imkanı ortaya çıkmıştır.Külliyenin diğer yapıları hakkında ise sadece kaynak ve yayınlardan bilgi edinilmiştir.

Cami: Külliyenin ana unsuru olan cami günümüze; minaresinin, üst örtüsünün, kapı ve pencerelerinin büyük bir bölümü yıkılmış olarak, harap bir vaziyette günümüze ulaşmıştır.

Eserde inşa malzemesi olarak düzgün kesme, kaba yonu ve moloz taş ile tuğla kullanılmıştır.Beden duvarlarında, minare kaidesinde ve üst örtüde taş ve tuğla alternatif olarak örülerek hem almaşık hem de kasetleme tekniği uygulanmıştır. Minare gövdesi ve kemerlerde ise tuğlaya yer verilmiştir.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com