mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Aydın -Kuşadası İki Oluklu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Caminin de ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Mimari yönden Türkmen camisine benzemektedir. Yalnızca, minaresinin solda oluşu ile ondan ayrılmaktadır. Son cemaat yeri ve giriş kapısı geometrik geçmelerle bezenmiş olup, iki yanına mukarnaslı nişler yerleştirilmiştir. Bezeme ve mimari yönden oldukça sade bir yapı olup, silindirik gövdeli, konik çatılı şadırvanı avluda yer almaktadır.

Camii avlusunda özgün mermer şebekeleri günümüze ulaşabilmiş şadırvan yer almaktadır. Üzeri betonarme sütunlar üzerinde oturtulmuş beton basık bir kubbe ile örtülmüştür.

Yine avluda niteliksiz birçok müştemilat yer almaktadır. Camiye bitişik olarak yakın zamanda lojman eklenmiş ayrıca betonarme başka bir yapının altı tuvalet ve gasilhane olarak kullanılırken üst kısmı ise konut olarak kullanılmaktadır.

Camii içerisi özelliğini kaybetmiştir. Tüm cepheler sıvalı ve boyalı, ahşap tavan yağlı boyalıdır. Minber ve vaaz kürsüleri ahşap olup niteliksizdirler. Aynı şekilde mihrap da yakın dönemin ürünü olup Kütahya Seramik çini kaplıdır.

Sonradan büyütülmüş bir kadınlar mahfilinin dış kısmındaki son cemaat mahali ise asma kat yapılarak kadınlar mahfiline eklenmiştir. Son cemaat mahalinde girişin her iki yanında bulunan mukarnaslı mihrabiyeler bu nedenle kesilerek zarar görmüşlerdir. Son cemaat mahalinin önünde de ayrıca sonradan yapılmış rüzgarlık olarak nitelendirebileceğimiz niteliksiz bir eklenti daha yapılmıştır.,

Müdahaleler görmüş minare özgündür. Şerefe altındaki geçiş ve iç gövdesindeki malzemeler minarenin sonrada sıvanmış tuğla bir minare olduğunu göstermektedir.

Günümüzde kullanılan camii bilinçsiz müdahaleler nedeniyle özelliklerini ve niteliklerini oldukça kaybetmiş durumdadır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com