mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Ankara Kağnıcıoğlu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Caminin kitabesi yoktur. Mimarî özelliği olmayan yapı, mihrab stili ve ahşap tavan sistemi bakımından 17. yüzyılın sonu veya 18. yüzyıla tarihlenir. Arşiv kayıtlarına göre, mescidin bitişiğine H.1160/ M. 1747 yılında bir medrese yaptırıldığı bilinmektedir. Buna göre, caminin 1747'den önce yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Mihrab, Ankara'daki 18. yüzyılının başlarına tarihlenen Leblebecioğlu, Hacı Bayram, Hacı İlyas, Ağaçayak ve Zincirli Camilerinin mihrablarıyla aynı karakterdedir. Bu nedenle mihrabın 18. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olduğu kabul edilebilir.

Enine dikdörtgen plânlı harimin güney duvarı ortasında tavana kadar yükselir. Kenar çerçevesi İç mekâna doğru 10 cm'lik çıkıntı yapar.Alçıdan kalıplama tekniği ile levhalar halinde yapılmıştır.Süsleme alçak kabartmadır. Mihrab ana karekterini büyük ölçüde korumaktadır. Niş ve kenar bordürleri zeminden 55cm. yüksekliğe  kadar  bozulmuş  ve  bu  kısımlara  ahşap  kaplama yapılmıştır. Yazılar yeşil ve altın yaldız, diğer yüzeyler beyaz yağlı boya ile boyalıdır.Kalın boya tabakaları motifleri kısmen örtmektedir.

 

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com