mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Ankara Çiçekçioğlu Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Göztepe sokağında Alpaslan mahallesinde bulunan Çiçeklioğlu camii kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, taş kaideli, kiremit çatılı bir yapıdır. Camii stiline göre 17. asır sonu veya 18. asırdandır. Planı kare ve doğuda yandan son cemaatlidir. Doğuda sonradan yenilenmiş çeşme yer alır. Son cemaat geniş ahşap saçaklıdır ve beş ahşap direkle taşınır, önünde ahşap kafes yer alır.

Harime giriş doğuda segment kemerli basit bir kapıyla olur. Kapının üstünde, oldukça yukarıda yer alan iki satırlık neshi kitabe vardır. Harimin ahşap tavanı duvarlarla taşınır, enine çubukludur. Çubukların içi papatyaya benzer çiçeklerle süslenmiştir. Tavan ortasında altıgen bir göbek yer alır. Göbek içi kasetlidir., her köşeye içi çiçekli, baklava şeklinde bir ahşap parça çakılmıştır. Kuzeyde ahşap kadınlar mahfeli yer alır.

Harim kıblede iki üst, iki alt, doğuda son cemaate açılan iki alt, üç üst, batıda üstte bir dikdörtgen, ahşap çerçeveli pencere ile aydınlanır.  Alt pencerelerin üzerinde ahşap üzerine boyama süslü yazıyla “Kelime-i Tevhid” yer alır.

Stalaktit nişli, kalıplama tekniği ile yapılmış alçı mihrap en dışta ve üçüncü sırada “Kelime-i Tevhid” in tekrarlandığı neshi yazı bordürü ile, dıştan ikinci bordürde ise Ağaç Ayak mihrabında görüldüğü tarzda girift bir sarmaşıkla doldurulmuştur. Stalaktit nişin altında “Kelime-i Tevhid” tekrarlanır.Niş altı yine sarmaşıkla süslüdür. Köşeliklerde yıldızlar meydana getiren geometrik bir ağ yer alır. Alınlıkta sarmaşık bordürü içinde Kur’andan ayetin işlendiği kalın bir sülüs pano görülür. Daha üstte yer alan ayetli pano küçüktür. Mihrap bir mazgal sırası ile taçlanır. Ahşap mimber yenidir.

Çiçeklioğlu Camii tavan sistemi, pencere üstü yazıları, mihrabı ile tipik 17. asır sonu ve 18. asır Ankara camilerinin güzel bir örneğidir. Kitabesi ile de önem kazanır.    

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com