mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Aksaray Pir Ali Sultan Mescidi Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

Aksarayın merkez i  Sofular mahallesi, 868 sokak üzerinde  Paşacık mevkii  17 cilt 69 sayı  ve 3. sırada (eski kayıt)   Belediyenin 18.madde uygulaması  ile  arazisinin bir kısmı Belediyede diğer hissesi de  çok sayıda iştirakçiye paylandırılmıştır. Yeni durumda   kayıtları ise 1994 yılı kayıtlı evrakların incelemesine göre Taşpınar Mahallesi , cilt 41  sayfa 4057 ve yevmiye  numarası 763 olup arsa sahası ise 128m2 dir.   1962 yılı tapu kayıtlarına göre de mal sahibi olarak  merhum İbrahim Arkaç görülmektedir. İsmail Hakkı Konyalı nın  kitabındaki  ifadelerden  Pir Ali Sultan ın  İsmail Ma’şuki  nin oğlu olduğu  anlaşılmaktadır. Yine Pir Ali Sultan ın türbesi de  mescidin güneybatısında  dır.

Genel olarak bakıldığında, kare plan  üzerinde çökmüş  bir kubbe olduğu  anlaşılmaktadır.   Yapı içinden bulunabilenler ise şöyledir;Fazla abartılı olmayan  beden duvarına gömülü bir mihrab, mihrabın iki yanında  sonradan doldurulmuş  iki kare pencere, doğu ve batı duvarı ortasında yine birer kare pencere ile kuzey yanda orta aksta sonradan bozulmuş  esas kapı bulunmaktadır.

Güneydeki iki pencere boşlukları , doğudaki pencere boşluğu ,kuzeydeki kapı boşluğu örülerek kapatılmıştır. Batı pencere boşluğu bahçeden geçiş için altı zemine kadar boşaltılarak geçit olarak  kullanılmaktadır.Kubbenin enkazı halen harimin içinde yığın olarak kalmıştır.  Mihrab yanından  moloz kısmen  ayıklanarak harim taban kotu  bulunmuştur.

Mihrabda  alçı ve kireç harç kullanılarak içeri doğru dört yüzeyli kavsara oluşturulmuş,yan köşe  tavanlarında  altıgen nişler oluşturulmuştur. İç mekanın   sıvalı olduğu  belli olmaktadır. Renk olarak beyaz tercih edilmiş, mihrab içinde  tuğla rengi bir renk alternatifi vardır.Döşeme  taşları görülememiştir. Yapı için herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Kitabesi yoktur. Merhum  Eski tapu sahibinin dul eşinin ifadesine  göre  dedesi bu mescitte hocadan ders  almışlardır. Bu mescidin takriben ikiyüzyıllık bir yapı olabileceği tahmin edilebilmektedir.  Mimari olarak fazla bir değeri bulunmamaktadır.  Kubbesi çökmüş  kubbeyi  beden duvarlarına indiren  kasnak yok  olmuş ancak köşe tromblarında biri sağlam kalabilmiştir.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com