mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Aksaray Cıncıklı Hacı Yusuf Camii Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

 

 

         Yapının Taşpazar Sokağa cephe veren Batı (ön) cephesi duvarı 0.80 mt kalınlıkta ana taşıyıcı taş dolgu duvar olarak genel çerçevede özgün konumdadır. 

        Cephe kaplaması tuğla örgüdür. Değişik ebatta tuğla malzeme ile farklı örgü tarzları kullanarak yalancı kemer Selçuklu süslemeleri motifler, dört ve dokuz şualı yıldız motifleri işlenmiştir. Ana cephe elemanları boyuna istikamette simetrik bir düzen oluşturmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi 450 açı ile öne çıkan iki yan ve ortadaki sağır elemanlar 1/2 orandadır. Ortadaki sağır duvar ile iki yanında içerde kalan duvar yüzeylerinin genişlikleri de 2/2 orandadır.

Düşey istikamette de zemin kotundan itibaren su basman olarak değerlendirilecek alt kısımdaki taş kaplama alan ile tuğla örgü kaplamanın yer aldığı üst bölüm arasında da ½ oran mevcuttur. Tuğla bezeme ve motiflerin (geometrik ve çiçek şekillerde) yer aldığı orta akstaki 3 yüzeyin en boy oranıda 2/2 dir. Kare şeklindeki bu yüzeylerde tuğla örgü ile yalancı kemer yapılmıştır. Kemerleri iç ve dışında kalan yüzeylerede yine tuğla malzeme ile Selçuklu motifleri işlenmiştir. Düzgün yonu taş saçak frizi altında ise içerde kalan iki yüzey 6 sıra halinde boyuna ve kılıcına bindirmeli tuğla örgü ile 450 lik açı oluşturularak saçak kotuna bağlanmıştır. Bu gerideki iki yan kare yüzeyin ortasında tuğla kemer örgüsünün üzerine taşar vaziyette sağda bir pencere,solda ise bir kapı açılmıştır. Bunlar özgün değildir, sonradan yapılmıştır. Özgününde de burada pencere ve kapının olup olmadığı konusunda kesin bir tespit yapılamamıştır. Kapının özgün yerinin de burası olabileceği veya bir diğer ihtimalle kuzey duvarının ortasında olabileceği su basman ve temel kazılarıyla ve karşılaştırmalı örneklerle tespiti mümkün olabilir. Ancak pencerenin burada farlı bir ölçek ve dizaynda olup olmadığının tespiti mümkün görünmemektedir. İki yan sağır düzgün yonu taş kaplama yüzeyinde konum ve malzeme olarak özgün olmadığı, su basman taş kaplamadan sonra saçak altına kadar bu kısımlarında tuğla örgü olması daha büyük olasılıktır. Saçak frizi altındaki tuğla bindirmeler bir yerde özgün durumdadır. Diger kısımlarda bozulmuştur. Diğer tuğla motiflerde hemen hemen tahrip olmuş, bunların özgün halinde tümünün üzerinde yer aldığı anlaşılan Turkuaz renkli çinilerin ise ufak bazı kalıntıları dışında tamamının yok olduğu ( tahrip olduğu ) anlaşılmaktadır. Bu bezemeler dikkatle incelendiğinde ince horasan tuğlaların büyük bir özenle kireç harç aralarına tek tek yerleştirildiği bu ince tuğlaların motifin şekline göre hepsinin özel olarak farklı özel boyutlarda imal edildiğini görmekteyiz. Tuğla örgü aralarındaki yüzeyi taşan kabarık derzlerinde çok itinalı bir şekilde ve bezemeleri tamamlayıcı öge olarak imal edildiğide görülmektedir. Yakın dönemde çimento harcıyla bunların (derz araları ve çerçeveleri) kötü bir şekilde onarılmaya çalıldığı anlaşılmaktadır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com