mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
Aksaray Ağzı Karahan Köşk Mescidi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

Aksaray’a  22 km.Nevşehir’e 53 km uzaklıkta Ağzıkarahan  köyü sınırları içindedir, ve  Aksaray-Nevşehir karayolu kenarında bulunmaktadır.

Hicri 627, miladi 1231-1239 yılları arasında yapıldığı kitabesinde  yazılıdır. Kervansaray kareye çok yaklaşan bir ön kısım ile mustakil planlı üstü kapalı bir arka kısımdan ibarettir. Portalin avlunun soluna yapılmış olması onu XIII.  Asrın aynı tipe giren kervansaraylarından ayırır. Portal çevresi oyma kabartmalarla gayet güzel bir şekilde süslenmiştir. Kapı üstü yarım kubbeli Stalaktitlidir. Skalaktitleri çevreleyen  ve girift  motiflerle nakışlanan düz satıh sivri bir kemerin içine alınmıştır. Mermerin üstündeki iki satıhlık mermer kitabesinin iki yanında ve aşağı kısmında sağlı sollu   beşerde on tane nakışlı –gülçe- vardır, Karşılıklı, mukarnaslı  iki kapı nişi arasından ve önü açık tonozlu bir kısımdan avluya girilir. Karşılıklı kapı nişleri stalaktit nakışlıdır. Girişteki basık kemerin üstüne sivri kemerle bu kemer arasındaki alınlığa beş satırlık ikinci bir kitabe yerleştirilmiştir. Portalde kapı 11 adet zıvanalı , renkli ve ak taşla kemerlenmiştir. Kapının üstünü mukarnaslar  (istalaktit) süsler.

Hamamı, imareti, yazlık ve kışlık yerleri, çeşmeleri, gözetleme kulesi ile tam teşekkülü bir kervansaraydır. Hanın portalinde Selçuklu Devri Mimarisinin bütün süslerini ve özelliklerini görmek mümkündür.  Kapıdan yolcuların konaklayacakları ve eşyasını muhafaza edeceği odaların, hamamın ve revakların bulunduğu yere girilir. Yolcuların yıkanacakları, abdest alacakları hamam ve abdestlik sağ kısmın sonundadır.

Resimler

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com