mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
K.T.V.K.Y.K 430 NO'LU İLKE KARARI

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No. ve Tarihi : 38 19.4.1996
Karar No. ve Tarihi : 430 19.4.1996

Toplantı Yeri
ANKARA

İLKE KARARI

KARAYOLLARI GÜZERGAHI ÜZERİNDE YER ALAN MİMARİ VE TARİHİ DEĞERİ BULUNAN KÖPRÜLERİN BAKIM VE ONARIMI

Kültür Varlığı niteliğindeki köprülerimizin yeni yol şebekelerinin dışında kalmaları nedeniyle, sahipsiz kalmaktan dolayı harap oldukları ya da çeşitli müesseselerin bunların tarihi ve mimari değerini düşünmeden yıkıp kaldırarak, genişletmek isteğiyle mimarisini bozmak, su borusu geçirmek veya üstlerine gelişigüzel direk dikmek suretiyle tahrip ettiklerinin belirlendiğine,

Bu nedenle tarihi köprüleri terketmek, yıkmak, genişletmek, havagazı, doğalgaz, su borusu, elektrik kablosu gibi yer altı tesisatı geçirmek, elektrik, aydınlatma, telgraf ve telefon tesisatı için direk dikmek gibi herhangi fiili bir müdahaleye girişilmemesi gerektiğine,

Korunması gerekli köprülerin trafik ihtiyaçlarına cevap vermemesi halinde bunların yanında geçirilmesi zorunlu olan yeni karayolu köprülerinin eski köprüye olan uzaklığı ve yerleştirme biçimi konusunda ilgili koruma kurulundan özel karar talep edilmesinin gerekli olduğuna,

Günümüzde halen kullanılmakta olan tarihi köprüler ile eski fonksiyonlarını kaybetmiş olmaları dolayısıyla terk edilmiş bulunan köprülerin bakımı ve onarımı yapılırken mimari karakterlerini bozmadan orijinal durumlarının araştırılarak buna uygun rölöve ve restorasyon projelerinin hazırlanıp ilgili koruma kurullarından izin alınması gerektiğine, karar verildi.

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com